Adviseurs

Onze consultants geven concreet advies over gezondheid, studie, huisvesting en werk. En over reserves voor onvoorziene gebeurtenissen.

Onderneming of organisatie

De aanleiding voor een advies kan starten of stoppen zijn-, koers- of tempowisseling, groei of krimp-, onderhoud of reparatie van jouw organisatie. Onze consultants helpen met de strategie en tactiek van veranderingen. Je houdt vanzelfsprekend zelf de leiding over het primaire proces; wat jouw onderneming maakt, hoe en voor wie.

Onze consultants vergroten de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. Dit begint met het verminderen van de dreiging die van de onzekere toekomst uitgaat. Onze consultants helpen jouw collega’s om zelf de nodige veranderingen te bedenken, bespreken en uitvoeren. Alles met de juiste druk op elk van jouw medewerkers; genoeg voor uitdaging en gematigd om uitval te voorkomen.

Team

Binnen de onderneming of organisatie werk je in een of meer teams. De wisselwerking binnen zo’n groep maakt dat het team faalt of slaagt. Onze consultants helpen om uiteenlopende persoonlijke kwaliteiten samen te voegen zodat het team de constructieve krachten bewust ervaart. Zo ontstaat de wederzijdse afhankelijkheid waarin ‘een half woord’ genoeg is voor een goed gesprek.

Onze consultants handelen vanuit de bestaande wisselwerking. De voorbeelden komen uit de praktijk van het team. Zo verbetert het team zichzelf stap voor stap; onderweg naar de eerder gestelde doelen.

Jezelf

Klachten en complimenten gaan over het verleden; je kunt het niet overdoen. Angsten en ambities gaan over de toekomst; kun je de dreiging afwenden en het doel bereiken? De aanmoediging helpt om het verschil vandaag te maken.

Onze consultants helpen om jouw kennis te vergroten, vaardigheden te oefenen en kracht te doseren. Je denkt rustig na over klachten en complimenten, om het vandaag beter te doen. Niet meer en niet minder. Je denkt rustig na over dreigingen, om jouw risico’s te beperken. Niet meer en niet minder. En je stelt jezelf doelen om te kiezen in welke richting je vandaag de eerste stap zet.

Lees verder >>