Bemiddelaars

Soms raken mensen ongewild met elkaar in conflict. Alternatieve Dispuut Resolutie kan onbedoelde schade vermijden of verminderen.

Zelfs indien jouw rechtsvraag aan de formele rechter ‘ontvankelijk’ is, past het antwoord van de rechter niet steeds als oplossing van het conflict: de wetgever laat aan de formele rechter slechts beperkte ruimte om jouw vragen te beantwoorden met een beslissing.

De informele Alternative Dispute Resolution methoden zijn gevormd door het type conflicten dat men ermee oploste. Onze bemiddelaars adviseren en je kiest zelf welke methode je gebruikt:

Arbitrage

Jullie leggen de standpunten in het conflict voor aan onze arbiter, vertrouwend op de deskundigheid en onpartijdigheid van deze scheidsrechter die een beslissing geeft. Vooraf kom je overeen dat deze uitkomst van arbitrage voor beide partijen bindend zal zijn.

Overleg

Jullie sturen met hulp van onze bemiddelaar en eventueel andere deskundigen naar een schikking van het conflict, door middel van redelijk overleg. Er is geen dreiging met formele rechtspraak, die gericht zou zijn op eigen winst ten koste van de ander. Iedereen werkt samen voor het belang van beide partijen.

Conciliatie

Onze bemiddelaars verbeteren jullie onderlinge verstandhouding door in gesprek misverstanden weg te nemen en eventuele angst en wantrouwen te verminderen. Soms is dit al voldoende voor het bereiken van een oplossing en soms maakt conciliatie de weg vrij voor aansluitende bemiddeling.

Bemiddeling (mediation)

Jullie onderzoeken zelf de behoeften achter het conflict, onder begeleiding van onze neutrale bemiddelaar. Jullie vinden oplossingen die beider belang dienen, door onderling beter te communiceren dan voorheen en de rationele analyse van de feiten en emoties.

Onderhandeling

In onderhandeling proberen jullie door discussie en ‘geven en nemen’ meestal voor jezelf het grootste voordeel te halen. Het is dan ieders eigenbelang om de ander binnen de onderhandeling te houden. Als jullie ongeveer even sterk zijn, kan dit goed gaan.

Vaak werken de partijen samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Soms beogen jullie over en weer winst voor de ander: bij een perfecte onderhandeling komt daar hetzelfde uit, in een betere verstandhouding. Onderhandeling kan ook een onderdeel zijn van de andere methoden.

Lees verder >>