Coaches

Heb jij zorgen over gezondheid, studie, woning of werk? Of blijft het resultaat achter bij jouw ambities? Vraag gerust om hulp. Kies jouw eigen duurzame balans van voelen, denken en doen.

Onze coaches luisteren naar jouw verhaal. Wij stellen geen voorwaarden, geen regels. En we vellen geen oordeel over jou. Onze coaches stellen de vragen die jou helpen. Te beginnen met een overzicht van de situaties die jou belasten of hinderen. Jij stelt de urgentie vast: is een gewenste oplossing spoedeisend, belangrijk of allebei?

Voordat je aan de eerste oplossing werkt, helpen onze coaches om in jouw volgorde te selecteren. Er zijn omstandigheden die buiten jouw macht blijven, zoals de wisseling van seizoenen. Je kunt wel jouw gedrag aanpassen: een jas aantrekken op een koude winterdag, of de schaduw opzoeken in de felle zomerzon. Onze coaches helpen om te herkennen waar je zelf invloed op hebt. Dan leidt wat jij denkt en doet, vaak naar positieve gevoelens.

Jij leert om fier overeind te blijven als het spannend wordt. Je leert om nutteloze energievreters te ontmaskeren. Je leert hoe en wanneer ‘nee zeggen’ positief gedrag is. Kortom, je maakt kennis met je eigen betere zelf.

Jij oordeelt zelf wat waar of onwaar is, wat juist of onjuist is en wie waarachtig of onwaarachtig is. Je leert gaandeweg wat jou inspireert en motiveert. En je vindt een planning die voor jou werkt.

Gevoel voor verhoudingen – Verstand van zaken – Alle tijd voor een goed gesprek