Coaches

In de letterlijke betekenis van het woord, brengen onze coaches u sneller over de weg naar uw doelen. De coach werkt als een katalysator, die de chemie verbetert door de juiste omstandigheden te scheppen.

Het woord coach is ontstaan uit de grenzeloze ambitie van de Hongaarse Koning Mátyás, toen die in 1485 a.D. de stad Wenen afpakte van de Duitse Keizer Friedrich III. De overwinnaar wenste een snelle postwagen-verbinding tussen zijn oude hoofdstad Buda (nu het Westelijke deel van Budapest) en zijn nieuwe hoofdstad Wenen. Op die route ligt het dorp Kocs, waar de wagenbouwers opmerkelijk lichte en flexibele constructies maakten. Met een Kocsi szekér (wagen van Kocs) kon tot wel drie keer verder worden gereden per etmaal, dan met conventionele wagens. De reputatie van deze ‘sportwagens’ klinkt door in de Nederlandse koets, de Franse coche, de Duitse Kutsche en de Engelse coach.

Paarden zijn vluchtdieren en werken alleen voor mensen met goede leiding. De koetsier is hierdoor de coach van het paard. Aan de Universiteit van Oxford kwam rond 1830 a.D. het begrip coach in gebruik om de functie van tutor informeel te duiden: de leermeester die de student op het examen voorbereidt. Aanvankelijk was dit in de overdrachtelijke betekenis van ‘de student door het examen dragen.’

Katalysator

Het Griekse woord katalyein betekent uiteenvallen in de samenstellende delen. Dit verklaart hoe een katalysator werkt, elke dag in ons eigen lichaam. Suiker reageert in de buitenlucht ook met zuurstof, maar er is enorm veel energie nodig om zo’n reactie te starten. In onze spijsvertering zorgen enzymen ervoor dat diezelfde suiker via een aantal tussenstappen verbrandt, waarbij energie vrijkomt. Volgens overbezorgde ouders is suiker zelfs schadelijk voor hun kinderen vanwege de overmatige opbrengst. Het kunstje van enzymen is om de tussenstappen te kiezen die minder energie vragen bij het begin.

Vanaf 1836 a.D. is katalysis bekend als versneller en verbeteraar, ook buiten de chemie. Vanaf 1902 is ook katalysator in gebruik, aanvankelijk in de chemie en halverwege deze eeuw ook figuurlijk; als iets of iemand die snel een verandering of een actie in gang zet. De coach is geen extra paard dat een koets sneller kan maken. De coach is niet degene die de kar trekt. De coach maakt wel het werk lichter en vergroot de opbrengst.

Het aanbod van gespecialiseerde coaches is overweldigend, zoals elke goede apotheek uitpuilt van de middelen met speficieke geneeskracht tot zelfs ‘verruiming van de geest’. Wij kiezen voor een compleet assortiment in onze ‘apotheek’ en we zullen samen met u de juiste katalysator gebruiken. Onze coaches volgen het beginsel van dr Maria Montessori: “help mij het zelf te doen”.

Maria Montessori

De Italiaanse arts en pedagoog dr Maria Montessori bouwde, op basis van eerder werk van de Franse arts Jean-Marc Gaspard Itard, een pedagogisch systeem dat de leerling centraal stelt in plaats van een rigide onderwijsplan. In de onvertaalde woorden van de Association Montessori Internationale:

  • An environment that serves the particular needs of each child’s stage of development.
  • An adult who understands child development and acts as a guide to help children find their own natural path.
  • Freedom for children to engage in their own development according to their own particular developmental timeline.