Gesprekleiders

Een goed gesprek geeft voldoening. Onze moderators leiden deelnemers naar hun beste uitkomst.

Zowel een heftig debat als een kalme verkenning is gebaat bij een neutrale gids. Onze moderators zoeken en bewaren het evenwicht in de vorm zonder de inhoud van het gesprek te sturen; onder meer door terughoudende deelnemers aan te moedigen.

Ook als feiten onontkoombaar zijn, dan kunnen waarnemingen en waarderingen totaal van elkaar verschillen. Onze moderators helpen om intuïtie, gevoel en verstand, geest en materie de ruimte te geven. De deelnemers oordelen zelf wat waar of onwaar is, wat juist of onjuist is en wie waarachtig of onwaarachtig is.

Afhankelijk van de concrete opdracht van de deelnemers, stimuleren onze moderators elke gematigde verbreding en verdieping. Immers, het gesprek kan verbeteren door een verrassende inbreng. Onze moderators waken voor afdwalen of verleggen van het onderwerp, dat zou leiden tot oneindig lange discussie met een vaag resultaat.

Onze beschaving geeft ruimte voor meningen. Censuur heeft evenals kwetsen in een goed gesprek geen plaats.

Lees verder>>