Over ons

English >>

Wij zijn denkers. Wij zijn doeners. Wij helpen om kansen te grijpen. Wij helpen om risico’s te vermijden of verminderen.

Onze hulp is uniek, zoals uw omstandigheden uniek zijn. Vanzelfsprekend gebruiken wij wetenschap en ervaring, maar uw vragen zijn het startpunt en nuttige antwoorden zijn het eindpunt van ons werk.

Wij waarderen de filosofie of levensbeschouwing waarvan u steun ervaart of verwacht. En wij benadrukken vier rechten van de mens:

  1. Gezondheidszorg onafhankelijk van iemands financiële positie.
  2. De best mogelijke opleiding.
  3. Passende en betaalbare huisvesting.
  4. En behoorlijk werk met een rechtvaardig en gunstig loon.

De samenleving behoort tenminste deze voorzieningen zonder voorwaarden te garanderen. Op dit fundament kunt u een waardig bestaan verder uitbouwen; mogelijk met hulp van onze consultants, moderators, mediators of coaches.

Lees verder >>