Over ons

English >>

Wij helpen om kansen te grijpen. Wij helpen om risico’s te vermijden of verminderen.

Onze hulp is uniek, zoals jouw omstandigheden uniek zijn. Jouw vragen zijn het startpunt en nuttige antwoorden zijn het eindpunt van ons werk.

Wat voel jij? Wat denk jij? Wat doe jij? We onderzoeken samen wat jou hindert en waarom. Jij vindt mogelijkheden om hindernissen te overwinnen. Jij oefent manieren om beter te leven en werken.

Wij waarderen de filosofie of levensbeschouwing waarvan jij steun ervaart of verwacht. Hoe jij de wereld en het leven waarneemt, is de basis voor het goede gesprek. En wij benadrukken vier rechten van de mens:

  1. Gezondheidszorg onafhankelijk van iemands financiële positie.
  2. De best mogelijke opleiding.
  3. Passende en betaalbare huisvesting.
  4. En behoorlijk werk met een rechtvaardig en gunstig loon.

De samenleving behoort tenminste deze voorzieningen zonder voorwaarden te garanderen. Op dit fundament kun jij een waardig bestaan verder uitbouwen; mogelijk met hulp van onze adviseurs, gesprekleiders, bemiddelaars of coaches.

Lees verder >>