Over ons

1768 – het bos

Teveel licht verblindt vaak zulke heren (i.e. filosofen), zij zien door de bomen het bos niet. Die Herren dieser Art (i.e. Philosophen) blend’t oft zu vieles Licht, Sie sehn den Wald vor lauter Bäumen nicht. 1)

1801 – het slakkenhuis

Het is alsof de dwaze mensen door de bomen het bos niet konden zien; zij zoeken wat zich onder hun neus bevindt en wat zij niet vinden, alleen maar omdat zij er steeds verder van weg gaan in een soort slakkenhuisvorm. (i.e. spiraal). Es ist, als ob die närrischen Menschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehn könnten; sie suchen, was ihnen vor der Nase liegt, und was sie bloß deswegen nicht finden, weil sie sich in einer Art von Schneckenlinie immer weiter davon entfernen. 2)

1868 – het speelgoed

Geef een jongen een hamer en een beitel en laat hem zien hoe hij ze moet gebruiken; meteen begint hij op de deurposten in te hakken en de hoeken van luiken en vensters af te breken, totdat je hem leert hoe hij ze beter kan gebruiken en hoe hij zijn activiteit kan beheersen. Give a boy a hammer and chisel; show him how to use them; at once he begins to hack the doorposts, to take off the corners of shutter and window frames, until you teach him a better use for them, and how to keep his activity within bounds. 3)

1964 – het instrument

Wij hebben de neiging onze problemen zo te formuleren dat het lijkt alsof de oplossingen voor die problemen precies vereisen wat wij toevallig bij de hand hebben. Met betrekking tot de uitvoering van onderzoek, en vooral in de gedragswetenschap, noem ik dit effect “de wet van het instrument”. De eenvoudigste formulering die ik ken van de wet van het instrument luidt als volgt: geef een kleine jongen een hamer en het zal blijken dat op alles wat hij tegenkomt hard moet worden gebeukt. We tend to formulate our problems in such a way as to make it seem that the solutions to those problems demand precisely what we already happen to have at hand. With respect to the conduct of inquiry, and especially in behavioral science, I label this effect “the law of the instrument.” The simplest formulation I know of the law of the instrument runs this way: give a small boy a hammer and it will turn out that everything he encounters needs pounding. 4)

2021 – onze methode

Wij hebben ook een favoriet instrument: Jij.

Wij luisteren. Zonder oordeel. Met empathie. Laten we zowel het bos als de bomen verkennen. Door middel van dialoog, zul je richting vinden om jezelf te verbeteren.

Jouw keuzes

Onze expertise strekt zich uit van voeding en diëtetiek, onderwijs en ontwikkelingspsychologie, cognitieve gedragstherapie (CGT) en coaching tot consultancy, bemiddeling en gespreksleiding. Hoewel direct beschikbaar, zullen wij een techniek alleen gebruiken met jouw weloverwogen instemming.

Lees verder >>

1) 1768, “Musarion”, Boek 2, vers 142, in latere edities vers 135, door Christoph Martin Wieland, Leipzig.

2) 1801-1802, “Aristipp und einige seiner Zeitgenossen”, door Christoph Martin Wieland, Leipzig.

3) 1868, “Once a Week”, Edited by E. S. Dallas, Number 16, Toys, Start Page 343, Quote Page 344, Column 2, Published by Bradbury, Evans & Company, Fleet Street, London.

4) 1964, The Library Quarterly, Volume 34, Number 4, “The Age of the Symbol—A Philosophy of Library Education” by Abraham Kaplan, Start Page 295, Quote Page 303, Published by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois.

Lees verder >>