Bemiddelaars

Soms raken mensen en ondernemingen zonder kwade bedoelingen in elkaars vaarwater. Onze bemiddelaars beheersen het volledige spectrum van Alternatieve Dispuut Resolutie, om averij te vermijden.

Zelfs indien een rechtsvraag aan de formele rechter ‘ontvankelijk’ is, past het antwoord van de rechter niet steeds als oplossing van het conflict: de wetgever laat aan de formele rechter slechts beperkte ruimte om vragen te beantwoorden met een beslissing. De informele methoden zijn gevormd door het type conflicten dat men ermee oploste. De engelse namen van Alternative Dispute Resolution methoden zijn aangehouden, omdat er niet altijd bondige en treffende vertalingen zijn.

Arbitration

Beide partijen leggen hun standpunt in het conflict voor aan een arbiter. Zij vertrouwen op de deskundigheid en onpartijdigheid van deze scheidsrechter, die een beslissing geeft. Vooraf komt men overeen dat deze uitkomst van arbitrage voor beide partijen bindend zal zijn.

Collaborative law

De partijen sturen met hulp van (bijvoorbeeld) een advocaat en andere deskundigen naar een schikking van het conflict, door middel van redelijk overleg. Er is geen dreiging met formele rechtspraak, die gericht zou zijn op eigen winst ten koste van de ander. Iedereen werkt samen voor het belang van beide partijen.

Conciliation

De bemiddelaar verbetert de verstandhouding tussen de partijen door misverstanden weg te nemen en eventuele angst en wantrouwen te verminderen. Soms is dit al voldoende voor het bereiken van een oplossing en soms maakt conciliation de weg vrij voor aansluitende mediation.

Mediation

De partijen onderzoeken zelf hun behoeften achter het conflict, onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar. De partijen vinden zelf oplossingen die beider belang dienen, door onderling beter te communiceren dan voorheen en de rationele analyse van de feiten en emoties.

Negotiation

In onderhandeling proberen de partijen door discussie en ‘geven en nemen’ meestal voor zichzelf het grootste voordeel te halen. Het is dan eigenbelang om de andere partij binnen de onderhandeling te houden. Als de partijen ongeveer even sterk zijn, kan dit goed gaan. Vaak werken de partijen samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Soms beogen de partijen juist over en weer winst voor de andere partij: bij een perfecte onderhandeling komt daar hetzelfde uit, in een betere verstandhouding. Onderhandeling kan ook een onderdeel zijn van collaborative law, conciliation en mediation.